Bachweekend 

         

                   23 - 25 februari 2018Met 3 heel mooie cantates belooft het weer een boeiend en zeer intens  weekend te worden! Dirigenten Ludo Claesen en Ignace Thevelein studeren met de deelnemers de koorgedeelten in van onderstaande cantates, op zondag wordt alles uitgevoerd met solisten en orkest. Een unieke belevenis!

                                  

      BWV 39: Brich dem hungrigen dein Brot

      BWV 103: Ihr werdet weinen und heulen

      BWV 105: Herr, gehe nicht ins Gericht


De kantate ‘Herr, gehe nicht ins Gericht‘ (BWV 105) werd ontworpen voor de 9de zondag na Trinitatis en is een muzikale commentaar op het evangelie van de onbetrouwbare rentmeester (Lc. 16,1-9). Het openingskoor begint met een psalmvers: ‘Treed niet in het gericht met uw knecht; in uw licht is geen schepsel rechtvaardig’ (Psalm 143,2). Het is het begin van een meditatie over de fouten die alle zondaars begaan en waarvan sommigen zich willen laten vergeven door een oprecht berouw tegenover God. Al in de instrumentale inleiding horen we de verzuchtingen van de smeekbede, die bij de koorinzet met een onbeschrijfelijk dramatische intensiteit verhevigd tot uitdrukking komt. De aria voor sopraan, begeleid door hobo (nr. 3) symboliseert het innerlijk verscheurde en vertwijfelde zelf van iemand die gezondigd heeft en dat beseft. Opvallende is de afwezige instrumentale bas: symbool van de desoriëntatie.

 

‘Brich dem hungrigen dein Brot’ (BWV 39) is ontworpen voor de eerste zondag na Trinitatis en is een meditatie op het evangelieverhaal van de rijke vrek en de arme Lazarus (Lc. 16,19-31). In de kantate wordt voor het openingsdeel een citaat uit het O.T. gebruikt: ‘Breek voor de hongerige uw brood’ (Jes. 58,7-8) en voor het tweede deel van de kantate een citaat uit het N.T.: ‘Vergeet nooit elkaar goed te doen en te helpen’ (Hebr. 13,16). Wat de teksten verbindt is het gebod om de armen te helpen. Het openingskoor begint met een instrumentale inleiding waarin een figuurtje van 2 achtste noten wordt doorgegeven van de blokfluiten, naar de hobo’s en naar de strijkers. Albert Schweitzer ziet hierin de stoet arme en ellendige mensen die worden ondersteund en begeleid in het huis van de Vader.

 

‘Ihr werdet weinen und heulen’ (BWV 103) klonk in Leipzig op de 3de zondag na Pasen (Jubilate). Het evangelie van de dag was het afscheid van Jezus en zijn belofte van terugkeer (Jo. 16,16-23). De kantate opent met een citaat uit het evangelie: Jezus schetst de uitzichtloze situatie waarin de leerlingen zullen terechtkomen bij zijn heengaan: ze zullen wenen en huilen, maar de wereld zal zich verheugen. In het tweede deel van het openingskoor verandert de droefheid in vreugde, zoals Jezus had aangekondigd. Om dit muzikaal vorm te geven gebruikt Bach een vrij virtuoze en gecompliceerde zetting met als bezetting flauto piccolo, twee hobo d’amores, strijkers en continuo. Een wervelende schildering van de droefheid en de vreugde is het muzikale resultaat.

 

Deelnameprijs: €125, jongeren tot 26j betalen €85

Overnachting en maaltijden zijn niet in de prijs inbegrepen.


Voor ’s middags kunnen belegde broodjes besteld worden aan depri van €3,50

Inschrijven via het inschrijvingsformulier.

 Kooracademie Brugge, 't Koorhuis, Boeveriestraat 41, 8000 Brugge                 www.koorhuis.be                                          
 met de steun van Koor&Stem                                                                        info@kooracademiebrugge.be - 0486/574348